Điều khoản sử dụng

14:34 25/04/2018

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương Mại Tân Phú Phát. Việc quý khách truy cập và sử dụng website này có nghĩa là quý khách đã chấp thuận các điều khoản và điều kiện đề ra. Do vậy đề nghị quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng tiếp.